Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2014

karteczki
Ostatnie wpisy na zupie, zamykam ją. Mam nadzieję, że nie wrócę z takim sercem już nigdy. To się musiało wydarzyć, zupa była częścią mnie, Nas. Ale nie ma już mnie, Nas. Zupa zostanie. (...) Zupa dużo radości mi dała. Oficjalnie od dziś jest zamknięta. Przepraszam wszystkich, zwłaszcza Ciebie. Wspomnienia na zupie zostaną, ja też.
Reposted fromeazyi eazyi
karteczki
(...) A Tyś był dla niej więcej niż Bóg 
Pokłoń się do jej martwych stóp.
— Agnieszka Osiecka "Białe zeszyty"

October 06 2014

karteczki
Czasem świat się (nie)kończy...

October 05 2014

karteczki
(...) niech tylko minie ta gorączka,
od której płonę
jak cygański las
w środku - pusty.
— Agnieszka Osiecka: "Ostatni raz"
Reposted fromIkuszka Ikuszka viapoezja poezja
karteczki
37,2 °C

October 04 2014

karteczki
"Myśli lubią się wygadać."
— onejka (cytaty.info)
Reposted fromlacrimas lacrimas
karteczki
6029 b1b5
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin
karteczki
Decyzja oswojenia niesie
w sobie ryzyko łez.
— Mały Książe
Reposted frommy-life my-life
karteczki
3966 dbad
Reposted fromvaka vaka
karteczki
Niech będzie po Twojemu.
Ja i tak wiem lepiej.
— bo kobieta ma zawsze rację
Reposted fromjaskier jaskier

October 03 2014

karteczki
Nie daję rady... wiesz? Naprawdę, nie mam już siły.
Reposted fromkochamzycdobrze kochamzycdobrze
karteczki
poddaję się.
znowu.

a przecież miało być lepiej.
przecież obiecałeś...
Reposted fromzabka zabka

October 02 2014

karteczki
Nie mogę cię zrozumieć.
Nie chcesz mnie zrozumieć.
— Sarah Kane
Reposted frommefir mefir

October 01 2014

karteczki
Nic się nie zmieniło. Tylko trochę się sponiewieraliśmy.
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso

September 30 2014

karteczki
Mam Cię serdecznie dość. Możesz się wynosić. Jestem na Ciebie zła, zła, zła!

Ale wróć szybko...
karteczki
Wariat to człowiek, który wciąż robi to samo, a oczekuje innych rezultatów.
— Moje chłopaki
karteczki
Ciągle mówisz, że chcesz coś zmienić. Ale wciąż zachowujesz się tak samo.
— Sons of Anarchy S02
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul
karteczki
A zaraz wracam, za minut kilkanaście, za chwilę.
Pełzam po suficie, oddalam się o metr, kilometr, milę.
— Fisz
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
karteczki
Po jaką cholerę do mnie piszesz, skoro odpowiadasz zdawkowo, a po chwili ucinasz rozmowę?
Reposted fromdepresja depresja viaZuzolinska Zuzolinska

September 28 2014

karteczki
uhm.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl